Et bedre overblik over aktiviteterne på en travl dag

Famly giver institutionens ledere og pædagoger et bedre overblik i en hektisk hverdag.

Få en gratis demonstration

Hurtig og nem check-ind

Check-ind og ud er hurtig, sikker og giver personalet værdifulde oplysninger om det enkelte barns tidsplan.

Se selv hvordan Famly kan hjælpe

Få overblik over fremmøde og se detaljerede rapporter samt stamkort med et enkelt klik.

Den intuitive brugerflade gør det nemt at registrere hvornår og hvilken forælder der afhenter.

Forbliv opdateret uden afbrydelser

Forældre kan nemt rapportere fri- og sygemelding online. Så kimer telefonen knap så meget når der er travlt.

Få en gratis demo og se hvordan

Tilgå samlet syge-, ferie- og fraværsliste eller se en oversigt per stue.

Se rapporter over forventet fremtidigt fravær og planlæg personalesammensætningen herefter.

“Vi er rigtig glade for Famly. Både forældre, personale og jeg selv som leder. Jeg får et organisatorisk overblik over personale, ferie, børn som holder fri eller er syge. Det giver mig et stort overblik i hverdagen.”

Anni, Børnehuset Evigglad

Big purple quotation icon

Bedre oversigt over aktivititer

Hvem er hvor, på hvilket tidspunkt? Famly hjælper med til, at bevare overblikket.

Oplev selv Famly i dag

Registrer og se en oversigt over, hvem der er på tur, i bus eller laver anden aktivitet.

Notér sovetider, bleskifte og toiletbesøg og tilgå nemt barnets aktivitetsoversigt.

No items found.

Brugervenligt værktøj til bedre overblik og planlægning

Fremmødestatistik

Se gennemsnitlig fremmøde for børn i en given periode.

Lokale oversigt

Flyt børn rundt med et enkelt klik.

Børne check-ind og ud

Brugervenlig check-ind og ud af børn.

Tur, bus og aktivitet

Oversigt over hvem der er til en given aktivitet

Notifikationer

Notifikationer ved afhentning og aflevering.

Forespørgsler

Opret og se pladsforespørgsler online.

Bleskifte og sovetider

Registre sovetider og bleskifte med et enkelt klik.

Syge- og feriemelding

Online ferie og sygemelding for børn og personale.

Check-ind og ud app

Erstat papir med en forældrevenlig app.

Opret lister

Opret, filtrer, gem som PDF og print lister.

Forældretilladelser

Anmod om og se forældretilladelser.

Medicin og allergilister

Se og opret lister med vigtige oplysninger.

Oplev hvilken forskel Famly kan gøre for jer

Udfyld formularen for at få en gratis demonstration.